LCC energiberegning

  • Energikostnader for aggregat over ønsket beregningsperiode
  • Energibesparelse ved sammenligning mellom to aggregater
  • Standardverdiene (forutsetningene) endres ved behov

Anlegg

Anleggsnavn
System nr.
Standard verdier (forutsetninger)
Enhet
Energipris varme
kr/kWh
Energipris vifte
kr/kWh
Årlig prisstigning varmeenergi
%
Årlig prisstigning vifteenergi
%
Nominell kalkulasjonsrente
%
Beregningsperiode
år


Nødvendige tilleggsdata som må oppgis i Comekk
Driftstid pr. år
timer/år
Drift (angis ved 0 eller 1) ?
0 angis for dagdrift og høyst 12 timer pr. dag, ellers 1.
Årsmiddeltemperatur ?
NS 3031 eller "VVS-tekniske klimadata for Norge"
Tilluftstemperatur


AGGREGAT 1

Enhet
Sett inn verdi
Luftmengde
㎥/h
Virkningsgrad gjenvinner
%
SFPtot
kW/(㎥/s)
Resultater
Energibehov over beregningsperioden
kWh
LCC energikostnad
kr


AGGREGAT 2

Enhet
Sett inn verdi
Virkningsgrad gjenvinner
%
SFPtot
kW/(㎥/s)
Resultater
Energibehov over beregningsperioden
kWh
Resultat, LCC energikostnad
kr


Kronebesparelse over beregningsperioden (NOK)

Energibesparelse over beregningsperioden (kWh)